đây là khoa học dành riêng cho môi giới bđs

Khóa học

Chương 1 Bốc phét
MODULE 01 KỸ NĂNG ĐĂNG TIN 00:00:00
Chương 2 Chém gió
MODULE 02 Facebook ads 00:00:00
MODULE 03 TÀI CHÍNH TRONG BĐS 00:00:00
BÀI KIỂM TRA BROKER 4.0 00:06:00

Tiểu sử tác giả

  • Miễn phí
  • 365 Days
  • Wishlist
THAM GIA HỌC
3038 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị