Khóa học

DỰ ÁN PREMIER BERRIVER
CCPB – Bài 1: Tổng quan thị trường BĐS và xu hướng 00:03:18
CCPB – Bài 2: Tổng quan dự án 00:03:41
CCPB – Bài 3: Chi tiết dự án 00:00:37
CCPB – Bài 4: Vị trí đắc địa 00:01:40
CCPB – Bài 5: Thương hiệu đã được định vị 00:00:58
CCPB – Bài 6: Tiềm năng đầu tư sinh lời 00:03:24
CCPB – Bài 7: Giá bán cạnh tranh 00:01:22
CCPB – Bài 8: Thiết kế nổi bật ấn tượng 00:01:15
CCPB – Bài 9: Tiện ích nội ngoại khu hoàn hảo 00:02:01
CCPB – Bài 10: Chính sách bán hàng 00:01:02
CCPB – Bài 11: Tổng kết 00:01:32

Tiểu sử tác giả

  • Miễn phí
  • 365 Days
  • Wishlist
THAM GIA HỌC
50 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị