Khóa học

DỰ ÁN GREEN BAY GARDEN
GBG – Bài 1: Giới thiệu 00:00:39
GBG – Bài 2: Chủ đầu tư BIM Group 00:00:59
GBG – Bài 3: Thị trường Hạ Long 00:02:39
GBG – Bài 4: Chi tiết sản phẩm 00:03:14
GBG – Bài 5: Cảnh quan kiến trúc 00:02:21
GBG – Bài 6: Key chính của dự án 00:02:18

Tiểu sử tác giả

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
  • Anh Đặng Thái Sơn đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phát triển dự án - CTCP Bất động sản Thế kỷ - CENLAND
II. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG
  • Anh Đặng Thái Sơn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án lớn nhỏ của Tập đoàn, tiêu biểu nhất là dự án Condotel Marina Hạ Long
  • Miễn phí
  • 365 Days
  • Wishlist
THAM GIA HỌC
80 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị