Trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp như hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo để tìm ra những cách riêng giúp làm việc nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn thì có một cách khá tốt để xây dựng giá trị bản thân đó là hình thành những thói quen, lề lối làm việc, phương cách ứng xử cùng hành vi văn minh, lịch sự chốn công sở.

Hiện nay vẫn tồn tại khá nhiều hạn chế trong văn hóa công sở như: đi làm muộn, đi họp muộn, nói chuyện riêng trong giờ họp, trang phục không phù hợp khi đến công sở, tác phong làm việc không chuyên nghiệp, chưa giữ vệ sinh chung, hút thuốc lá, thiếu ý thức trách nhiệm với công việc được giao… đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đến đồng nghiệp, đến bộ mặt của cả cơ quan đơn vị và nguy hại hơn hết là làm giảm giá trị của bản thân.

Chính vì vậy, khóa học KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ ra đời nhằm giúp anh/chị nắm được những quy tắc và văn hóa công sở để từ đó xây dựng một hình ảnh và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

 

Khóa học

KỸ NĂNG GIAO TIẾP
KNGT – Bài 1: Giới thiệu chung 00:02:25
KNGT – Bài 2: Phân loại giao tiếp 00:01:53
KNGT – Bài 3: Giao tiếp trực diện 00:08:34
KNGT – Bài 4: Giao tiếp nội bộ 00:11:26
KNGT – Bài 5: Giao tiếp với khách hàng 00:05:50
KNGT – Bài 6: Giao tiếp không trực diện 00:10:13
KNGT – Bài 7: Những nguyên tắc giao tiếp 00:02:56
KNGT – Bài 8: Tình huống thực tế hay gặp 00:16:06
KNGT – Bài 9: Tổng kết kỹ năng cần rèn luyện 00:08:27
KNGT – Bài 10: Giao tiếp Phi ngôn từ 00:14:30
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ – Kiểm tra cuối khóa 00:10:00

Tiểu sử tác giả

  • Miễn phí
  • 365 Days
  • Wishlist
THAM GIA HỌC
10205 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị