Làm việc theo nhóm là một kỹ năng rất quan trọng cần có ở mỗi người. Nếu bạn được bầu làm trưởng nhóm, bạn đã biết cách quản lý thời gian và công việc của nhóm một thật hiệu quả chưa?

Vai trò của trưởng nhóm có tính chất sống còn đối với hoạt động của nhóm đó. Để đảm nhiệm vai trò đó một cách thành công không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi ở bạn rất nhiều thời gian, nỗ lực và tính kiên trì.

Nếu không biết cách quản lý, bạn sẽ biến nhóm của mình thành nhóm những cá nhân hoạt động rời rạc, không có sự gắn kết với nhau. Khóa học “KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM” sẽ giúp bạn nhận ra được những “bí quyết” để giúp nhóm hoạt động hiệu quả nhưng vẫn giữ được tinh thần và động lực cao.

Khóa học

KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM
QLDN – Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:02:21
QLDN – Bài 2: Làm việc nhóm là gì? 00:03:38
QLDN – Bài 3: Tại sao lại cần làm việc nhóm? 00:01:13
QLDN – Bài 4: Xây dựng đội nhóm 00:04:12
QLDN – Bài 5 (Part 1): Thực hiện làm việc nhóm 00:11:32
QLDN – Bài 5 (Part 2): Thực hiện làm việc nhóm 00:09:32
QLDN – Bài 5 (Part 3): Thực hiện làm việc nhóm 00:14:13
QLDN – Bài 6: Kỹ năng làm việc nhóm với cấp nhân viên 00:08:00
QLDN – Bài 7: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm 00:01:58
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ VÀ TOÀN DIỆN – Kiểm tra cuối khóa 00:10:00

Tiểu sử tác giả

  • Miễn phí
  • 700 Days
  • Wishlist
THAM GIA HỌC
950 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị