CENGROUP chính là một đại gia đình lớn mà mỗi cá nhân đều là một thành viên góp phần quan trọng trong việc xây dựng đại Gia đình đó ngày càng lớn mạnh. Những bạn nhân viên mới khi bước chân vào CEN, ngoài việc được đào tạo, được học hỏi, được hội nhập văn hóa, các bạn cũng cần nắm được những quy định, quy chế mà bản thân cần tuân thủ khi làm việc tại CEN. Những quy chế tưởng như khô cứng nhưng là một phần cốt lõi tạo nên văn hóa cũng tinh thần chung của Đại gia đình nhà CEN, giúp cho CEN thực sự là một tập thể đồng lòng, chung chí hướng và ngày càng phát triển!

Khóa học

Nội quy lao động CENGROUP
Tác phong chuẩn CEN 00:00:00
Chương I: Quy định chung 00:00:00
Chương II: Kỷ luật lao động 00:00:00
Chương III: Khen thưởng 00:00:00
Chương IV + V: Hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật – Điều khoản thi hành 00:00:00
Sổ tay dành cho nhân viên CENGROUP
Sổ tay kế toán 00:02:49
Sổ tay hành chính 00:04:22
Sổ tay nhân sự 00:04:19
Sổ tay bảo mật 00:07:03
Sổ tay thông tin 00:05:49
Quy chế sử dụng thương hiệu công ty
Quy chế sử dụng thương hiệu công ty 00:00:00
Kiểm tra cuối khóa
Quy chế CEN – Kiểm tra cuối khóa 00:15:00

Tiểu sử tác giả

  • Miễn phí
  • 365 Days
  • Wishlist
THAM GIA HỌC
10858 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị