I. Đối tượng

 • Các mentor
 • Trợ lý mentor
 • Các đối tượng khác đã và đang hướng đến công việc phát triển Sàn liên kết của nghemoigioi.vn

II. Mục đích

 • Hướng dẫn các bước để kết nối hợp tác và quy trình thủ tục nội bộ cơ bản liên quan đến việc ký kết Hợp đồng liên kết giữa Nghemoigioi và các Đơn vị kinh doanh Bất động sản. (Ms Mai Thi)
 • Hướng dẫn quy trình chốt số liệu và thanh toán phí môi giới cho sàn liên kết F2 (Ms Chi)
 • Giúp Mentor và các bộ phận liên quan nắm rõ Quy trình hướng dẫn khách hàng kí hợp đồng giao dịch với chủ đầu tư (Ms Hạnh)
 • Hướng dẫn về quy trình đặt cọc (Ms Hạnh)
 • Hướng dẫn về quy trình đổi tên, đổi căn, gia hạn nộp cọc, gia hạn ký hợp đồng (Ms Hạnh)

Mentor nắm rõ các quy trình và các công việc liên quan thuộc trách nhiệm của mình để có thể hỗ trợ SLK một cách tốt nhất

Khóa học

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SLK
TTMT – Bài 1: 7 bước phát triển Sàn Liên Kết 00:00:00
TTMT – Bài 1.1: Quy trình phát triển SLK (File Download) 00:00:00
QUY TRÌNH GIAO DỊCH
TTMT – Bài 2: Quy trình giao dịch BĐS 00:00:00
TTMT – Bài 2.1: Quy trình giao dịch BĐS (File Download) 00:00:00
QUY TRÌNH CHỐT SỐ LIỆU THANH TOÁN
TTMT – Bài 3: Quy trình chốt số liệu thanh toán với SLK F2 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Quy trình, thủ tục dành cho Mentor – Kiểm tra cuối khóa 00:10:00

Tiểu sử tác giả

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
 • Phó Giám đốc phụ trách Thủ tục - CTCP Bất động sản Thế kỷ - CENLAND
 • 1.000.000 
 • 365 Days
 • Wishlist
Mua khóa học
96 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị