Học Viện Môi Giới Cen Academy

Học viện đào tạo trong lĩnh vực Bất Động Sản chuẩn Quốc tế tại Việt Nam!

Là kết quả cho cuộc hành trình và sự chuẩn bị hơn 3 năm của Phòng Đào tạo Cenhomes, Học Viện Môi Giới Cen Academy  chính thức “lên sóng” nhà Cen. 

Cen Academy định hướng là đơn vị cung cấp giải pháp nâng cao năng lực cho cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực Bất động sản thông qua các dịch vụ đào tạo: Kỹ năng

bán hàng, Kỹ năng mềm, Kỹ năng dành cho quản lý.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị